น้ำมันรำข้าวฮักปัน ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

น้ำมันรำข้าวตรา ฮักปันได้รับรางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่น ในงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อหลัก เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ฮอลล์ 6 – 8 อาคารอิมแพคเมืองทองธานี

ข้าวขัดสีน้อย

ข้าวกล้องขัดสีน้อย คืออะไร ได้มาอย่างไร กระบวนการสีข้าวเริ่มจาก การคัดแยกและทำความสะอาดข้าวเปลือก เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอม เช่นเศษพืช เศษฝนและสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดต่างจากข้าวเปลือกเมล็ดข้าว Read More

รางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

รางวัลที่เคยได้รับ รางวัล ผลิตภัณฑ์ สินค้าอินทรีย์ดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 ประเภทข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว รางวัล SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 รางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 2558

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน อิมแพคเมืองทอง ฮอลล์ 6-8 บู้ท C05 โซนไทยเฮิร์บ พบกับสินค้าจาก เมดิฟูดส์ นวัตกรรมจากข้าว โปรตีนจากข้าว น้ำมันข้าวกล้องเพิ่มคุณค่า โอเมก้า 3 6 9 สินค้า คุณภาพ รับรองมาตรฐาน ออร์แกนิคส์ ส่งออก ยุโรป

Oraganic & Natural Expo 2016 (28-31 กรกฎาคม 2559)

พบกับ บ.เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) ในงาน Oraganic & Natural Expo 2016 28-31 กรกฎาคม 2559 ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ บูท A1-2,7 พบกับสินค้า นวัตกรรมจากข้าว… เช่น ผงข้าวกล้องสกัด (รางวัลนวัตกรรมจากงานสมุนไพรแห่งชาติ) สูตรใหม่ ธัญพืชไม่มีน้ำตาล หอม หวาน จากธรรมชาติ และ น้ำมันข้าวกล้อง สูตรใหม่พร้อม โอเมก้า 3-6-9